Final Fantasy XII - Waffen-Guide: Hohlgeschosse

  1. Bimtholoid
  2. Magmanoite
  3. Aspite
  4. Eruptor
  5. Vulkano


Bimtholoid

LP Angriff Reflex Magie MP Kombo AZ Preis
25 50 0 0 0 0 34 5.800
Attribut: --
Laden: Rabanastre, Nalbina, Bur-Omisace


Magmanoite

LP Angriff Reflex Magie MP Kombo AZ Preis
25 58 0 0 0 0 34 8.500
Attribut: Wasser-Schaden +50%
Laden: Phon-Küste, Handelsware


Aspite

LP Angriff Reflex Magie MP Kombo AZ Preis
30 66 0 0 0 0 34 12.000
Attribut: --
Laden: Archadis, Handelsware


Eruptor

LP Angriff Reflex Magie MP Kombo AZ Preis
30 75 0 0 0 0 34 16.000
Attribut: --
Laden: Balfonheim, Handelsware


Vulkano

LP Angriff Reflex Magie MP Kombo AZ Preis
45 85 0 0 0 0 34 0
Attribut: --
Laden: --
Belohnung: Monsterjagd: Catblepus - Der Augenblick der Rache (Rank VI)Weitere hilfreiche Artikel